Místní skupina ČČK Český červený kříž

V Horních Těšicích pracuje od roku 1962. V zakladatelských letech měla 40 členů. Počet členů se každým rokem snižoval z důvodů úmrtí nebo nezájmu o práci v ČČK. V roce 2009 máme 15 členů, kteří platí příspěvky podle věku. Nedaří se nám získat mladé lidi. Valnou hromadu uskutečňujeme jedenkrát v roce v prvních dvou měsících. Podle potřeby i více. Jsme v blízké spolupráci se zastupitelstvem naší obce. Velkým dílem se podílíme na všech akcích v obci. Naše činnost se nedá vyčíslit hodinami ani korunami. Naši každodenní činností je práce kolem svých domů a veřejného prostranství. Máme zdravotní sestru v důchodu, a když někdo něco potřebuje, ochotně poslouží. Společně s obecním úřadem připravujeme akce jako je výstavka jarních a velikonoční vazby květin, výzdoba stolů, paličkování a různé jiné ruční práce. Dále je to poděkování ženám při Svátku matek, společně také připravujeme Den dětí nebo loučení s prázdninami. Naše členka je v obecním zastupitelstvu a v kulturní komisi, která připravuje kulturní program s dětmi na různých akcích. V obci nemáme školu. Udržujeme pořádek v čekárně autobusu, kolem kaple, parketu a pomníků, které v obci máme. Při všech slavnostních akcích zastupitelstva se stará o květinovou výzdobu v kulturním domě také naše členka. Zdálo by se, že je to normální běžná každodenní práce. Je to však všechno navíc ve svém volném čase. Touto prací přispíváme k tomu, že máme naši obec čistou a upravenou, ale i naše vztahy mezi spoluobčany jsou přátelské a pohodové. Toto všechno dokážeme jen trpělivou a obětavou prací společně se všemi spoluobčany. Za všechnu tuto práci je třeba poděkovat nejen členům zastupitelstva ČČK, ale všem spoluobčanům. Poděkování je třeba obecnímu zastupitelstvu za naši pěknou obec a hlavně paní starostce za její trpělivost s námi všemi. Obecnímu zastupitelstvu přejeme zdraví, štěstí, správné rozhodování a hodně úspěchů ve své práci.

Připravila Rýparová Františka