Myslivecké sdružení

Nihlov – Těšice

Myslivecké sdružení Nihlov-Těšice hospodaří v honitbě Skalička, kterou má v nájmu od Honebního společenstva Skalička na období 10 ti  let ( 2003 – 2013 ).  Celková výměra honitby činí 1 278 ha. Z celkové výměry honitby činí  897 ha zemědělské půdy, 287 ha lesní půdy, 33 ha vodních ploch a 61 ha ostatních ploch. Honitba je rozložena na katastrálním území devíti obcí ( Horní Těšice, Dolní Těšice, Skalička, Ústí, Zámrsky, Špičky, Černotín, Teplice nad Bečvou a Malhotice )

V současné době má MS Nihlov – Těšice 23 aktivních členů. Z obce Horní Těšice se aktivně do činnosti zapojují členové p. Blaho Michal, p. Vaníček Martin, p. Plesník Jaromír.

Hlavními druhy  zvěře v honitbě Skalička, s kterými nájemce hospodaří a věnuje jim největší péči jsou srnec obecný, zajíc polní, bažant obecný, kachna divoká a koroptev polní. Dále se v honitbě vyskytuje prase divoké a daněk evropský.

 

Kontaktní osoby:

Předseda MS

  Jaromír Cifr
   Skalička č.81
  
mob. +420 724 421 594


Místopředseda MS:

  Karel Dohnal

  Ústí 160

  mob. +420 606 755 523
  

Myslivecký hospodář:

   Zbyněk Kamas
   Skalička č.7
    mob. +420 604 214 809

http://msnihlovtesice.webnode.cz/